2 beeldjes in brons - de contente mens en de contente vrouw ...

€ 75,00

twee bronzen beeldjes 
(wegen samen 1.200 kg - ca 13 cm hoog )

de contente mens en de contente vrouw ...
ontwerp van de kunstenaar Richard Bertels 

Het beeldje van de "Contente mens" is het symbool geworden voor de Kempische volksaard. De Kempenaar moest vroeger hard werken voor weinig geld. Hij klaagde echter niet, was tevreden met het weinige wat men had en nam het leven zoals het was. Nog steeds geniet men in de Kempen van al de goede dingen des levens en is men uitermate "content".

beide beeldjes zijn in prima staat 
voor de liefhebber ...