liber memorialis - frans nauwelaerts

€ 15,00

liber memorialis - frans nauwelaerts

Herinneringsalbum, uitgegeven op initiatief van het officiele comite Pausonthaal in Belgie.
Het is samengesteld uit ruim tweehonderd kleurenfoto's,
die speciaal voor dit album werden gemaakt,
en uit kerngedeelten van de toespraken die tijdens het pausbezoek werden gehouden.
De foto's zijn veelal van klein formaat en worden op een enkele uitzondering na zonder bijschrift afgedrukt.
Een uitgebreid programma voor in het boek helpt de lezer om de afgebeelde gebeurtenissen te localiseren.
De teksten zijn opgenomen in de drie landstalen van Belgie: nederlands, frans en duits.
Behalve een reportage van het spectaculair opgezette bezoek geeft het boek door de aandacht
voor de aanwezigen een fascinerend beeld van het katholieke leven in Belgie,
dat zich behalve in eredienst, ook nog in allerlei andere vormen weet te manifesteren.
Het album is dan ook meer dan een verslag van een historisch gebeuren.
Het is tevens een kijkboek over het katholicisme in Belgie,
waarvoor ook in Nederland belangstelling zal bestaan.